Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Plaváreň Levice


Dátum konania: 09.09.2019 - 30.06.2020

Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 10Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 20 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Kurzy plávania dojčiat a batoliat v škole plávania Ariela v Leviciach, sú určené pre rodičov s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.


Jeden kurz trvá 8 týždňov /1x do týždňa/ v trvaní 20-40 minút podľa veku dieťaťa. Deti sú rozdelené do 6 členných skupín. Termín podľa dohody v dopoludňajších, alebo popoludňajších hodinách.


Cena jedného kurzu je 52,- €. Platba v hotovosti, prípadne bankovým prevodom na číslo účtu: ČSOB 4007948556/7500 (IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX), do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.

 

Prihlášky telefonicky:

0907 129620 Simona Havranová

0903 352674 Mgr. Mária Kuriačková

 

Čo si priniesť na plávanie:

plienky do vody

plavky pre rodiča

prezuvky

osušku


Na prvej hodine plávania obdržíte prihlášku, hygienické a organizačné pokyny.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Škola plávania ARIELA Vás pozýva na akvaaerobik, cvičenie vo vode s hudobným doprovodom.
Určený je aj pre neplavcov a tiež pre všetky vekové kategórie.

 

  • redukuje a formuje postavu
  • nezaťažuje kľby a srdce

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Cvičenie prebieha vo večerných hodinách vo štvrtok, v plaveckom bazéne krytej plavárne v Leviciach. Hľbka vody je 1,20 m. Cvičenie trvá 60 minút.
O 18:45 začína rozcvičenie na suchua o 19:00 samotné cvičenie vo vode.ČO PO TREBUJETE NA CVIČENIE

  • plavky
  • prikrývku na vlasy /čelenka, šatka, plavecká čiapka.../
  • uterák

 

Poplatok za cvičenie vo vode je za obdobie 8 týždňov /jeden cvičebný blok/.
Cvičenie začína V SEPTEMBRI.


Poplatok za jeden cvičebný blok 16,- € je možné uhradiť bankovým prevodom na účet
ČSOB 4007948556/7500 (IBAN: SK287500 0000 0040 0794 8556 CEKOSKBX), do správy pre prijímateľa uviesť meno.
Cena za jedno cvičenie je 2,- € + poplatok za vstup do bazéna pre SŠZ Levice podľa platného cenníka.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Trénerka pre MŠ Simona Havranová 0907 129 620

 

Organizačné pokyny pre materské školy:

Kurzy plávania organizované materskou školou, prípadne základnou školou ponúkame:
Osemtýždňový /1X v týždni podľa dohodnutého dňa a hodiny/ cena kurzu 32,- €
Štvordňový kurz /hodina denne/ cena kurzu 17,- €
Dľžka jednej lekcie je od 30 min. - 60 min.

 

Poplatok prevodom na účet č. 4007948556/7500 ČSOB. Pri prevode treba uviesť meno dieťaťa a číslo kurzu napr. 1/8. V prípade vymeškania lekcie je možné si nahradiť do 50% vymeškaných hodín v popoludňajších hodinách individuálne s rodičom podľa rozvrhu hodín plávania. Poplatok sa nevracia ani neodrátava. V poplatku je nájomné za bazén, pomôcky a výučba.

 

Tréneri plávania zodpovedajú za dieťa počas hodiny plávania od momentu prevzatia a odvedenia do prezliekarne.

 

Na plávanie potrebujete plavky, plaveckú čiapku a plavecké okuliare. /všetko je možné kúpiť v škole plávania ARIELA/ Plavky ponúkame špeciálne do chlórovej vody. Poradíme a nastavíme plavecké okuliare.

 

Doporučujeme, aby deti nenosili cenné veci na plaváreň.

 

Škola plávania organizuje každoročne vianočné plavecké preteky pre všetky vekové kategórie od najmenších detí, aj s pomôckami ktorých sa môžu zúčastniť všetky deti školy plávania Ariela.

 

Vyplnením a podpísaním prihlášky zodpovedá rodič za zdravotný stav dieťaťa a súhlasí s podmienkami školy plávania Ariela v Leviciach.

 

Tešíme sa na Vaše detičky, keď pribehnú s úsmevom do našej vodičky.